Daftar nama hotel di Kampong Permatang Pauh, Malaysia